Studie- och yrkesvägledning:

Studie- och yrkesvägledaren hjälper arbetssökande att undersöka vilka alternativ som finns och vilka möjligheter de ger dig. Tillsammans kartlägger ni era mål och planerar hur du ska nå dem. Du fattar själv alla beslut om din framtid. Meningen är att få stöd att komma in på arbetsmarknaden. För att kunna ta del av dessa tjänster måste man ingå i våra program inom stöd och matchning.


Projektledning

För att ett projekt ska ge resultat måste du som projektledare ha förmåga att ta till vara och utveckla den samlade kompetens som finns i gruppen. Det handlar om att fungera som en motiverande och entusiasmerande coach för gruppens medarbetare. Men viktigast av allt är att kunna planera och leda projektarbetet effektivt mot uppsatta mål.