Behöver du rekrytera så hjälper vi dig med hela rekryteringsprocessen. Vi hjälper er hitta lämpliga kandidater utifrån era behov, vi är snabba och trygga och kan enkelt fatta rätt beslut med hjälp av vår breda kontakt databas.
 
Rekryteringsprocessen ser ut så här.

 1. Kravprofil
  Med er branschspecifika kunskap och vår expertis inom rekrytering skapar vi tillsammans en skräddarsydd kravprofil.
 2. Kandidatsök
  Vi träffar ständigt intressanta kandidater för att fylla på vårt redan stora och breda kontaktnätverk, vilket gör det lättare för oss att hitta rätt kandidater till er. Samtidigt som vi söker i våra egna kanaler annonserar vi på vår hemsida, i socialmedier och andra annonsportaler för ett bredare urval.
 3. Urvalsprocess
  Vi har kompetensbaserade intervjuer med utvalda kandidater. Tillsammans med er väljer vi ut de som ni vill träffa.
 4. Kandidatpresentation
  Vi presenterar våra kandidater och är gärna ett stöd under era intervjuer med dem. Vi sköter sedan referenstagning. bakgrundskontroll och genomför eventuella personlighetstester.
 5. Fördjupad bedömning
  Vår samlade bedömning presenteras och jämförs med era intryck från intervjuerna.
 6. Tillsättning
  Vi väljer tillsammans mer er ut den kandidat som känns rätt och är mest lämpad för tjänsten. I alla våra tillsättningar ingår garanti.